1/12 <<<<<>>>>>20090517-rw7-TDu-03.jpg   
na drodze do Rożentala