8/16 <<<<<>>>>>08-20090510-rr17-GO-03.jpg   
ustalamy dalsza marszrutę