6/16 <<<<<>>>>>06-20090510-rr17-TDu-09.jpg   
posilamy się przed dalsz± drog±