4/16 <<<<<>>>>>04-20090510-rr17-TDu-06.jpg   
grupę zamyka Magdalena, komendantka rajdu (w żółtym płaszczu)