13/16 <<<<<>>>>>13-20090510-rr17-TDu-26.jpg   
tablica informacyjna po¶więcona Gottliebowi Schmidowi, to dzięki niemu Wisła została uregulowana