12/16 <<<<<>>>>>12-20090510-rr17-GO-12.jpg   
przeczekujemy siąpiący deszcz pod zadaszeniem, podziwiając widoki rezerwatu