11/16 <<<<<>>>>>11-20090510-rr17-GO-11.jpg   
jeste¶my na szczycie, znajduje się tu wiata i punkt widokowy