10/16 <<<<<>>>>>10-20090510-rr17-TDu-16.jpg   
podchodzimy stromo ok 60m. w ciągle padającym deszczu