1/35 <<<<<>>>>>02wybitny przyklad lokalnej architektury.jpg