zapomniałeś hasła?
www.babelki.pl
bableki.pl pttk.pl
www.babelki.pl
Bąbelki

Wycieczki
relacje

Cykliczne

Klubowe<< | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>

Dzień 9 21.07.2005 r. [czwartek]
trasa: GOSTYNIN - Prężyna - Dobroszewice - Prężynka - STANICA GORZEWO ZHP
km: 24

Współrzędne geograficzne bazy noclegowej GOSTYNIN:
N = 52°25'12,9'' = 52,42027° = 506144 m
E = 19°28'03,7'' = 19,4677° = 531797 m


Dzisiaj w menu szlak niebieski i zielony. Już mnie taka mieszanka nie dziwi. Z placu Wolności - centrum Gostynina, gdzie spotykają się szlaki czerwony i żółty, a niebieski zaczyna swój bieg zaczynamy dzisiejszą naszą wędrówkę. Po lewej stronie mijamy nowoczesny kościół i Traktem Bierzewickim kierujemy się ku Lucieniowi. Zielony szlakiem króla Kazimierza Wielkiego docieramy do Gorzewa. A z tej miejscowości dosłowny rzut beretem do stanicy. Spotykamy wieczorem Rycha i całe szczęście. Pociesza nas że na innych trasach atrakcje całkiem podobne. A dzisiaj grochówka. Zaczynają się w końcu jakieś promocje kulinarne. I tym samym dzisiaj po raz ostatni mijamy tereny Gostyniński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Utworzony został w 1979 roku. Leży w obrębie Kotliny Płockiej, obejmując część Pojezierza Gostynińskiego. Powierzchnia GWPK wynosi 38 950 ha. Otulina Parku zajmuje powierzchnię 14 195 ha, z czego w województwie kujawsko-pomorskim 3 900 ha. Park znajduje się w sąsiedztwie największego w województwie kujawsko-pomorskim sztucznego zbiornika wodnego - Zbiornika Włocławskiego, który podwyższa i stabilizuje poziom wód gruntowych wzdłuż lewego brzegu Wisły. W Parku występuje bogactwo form morfologicznych, w tym rynny subglacjalne, ozy, poziomy terasowe Wisły. Z okresu postglacjalnego pochodzi jeden z największych w Polsce kompleks wydm śródlądowych. Na terenie GWPK znajduje się ponad 40 jezior, wśród których jest unikatowe w skali światowej jezioro Gościąż, z charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych (13 tysięcy par lamin osadów, rejestrujących 13 tysięcy lat historii zbiornika). Jezioro Rakutowskie wraz z otaczającymi podmokłościami wpisano do rejestru międzynarodowych obszarów cennych dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych ("Błota Rakutowskie").

Ponad 60% powierzchni GWPK zajmują lasy, wśród których dominują bory sosnowe i bory mieszane. Szacuje się, że w granicach Parku występuje około 800 gatunków roślin naczyniowych, spośród których około 180 to gatunki rzadkie w skali regionu, a około 50 objętych jest ochroną prawną (m.in. widłak goździsty, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, naparstnica zwyczajna, storczyk szerokolistny).

Wśród fauny GWPK najcenniejszą grupę stanowią ptaki, a zwłaszcza gatunki wodno-błotne. Występują tu m.in. umieszczone w "Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt": bocian czarny, bąk, kulik wielki, żuraw, batalion, błotniak łąkowy i zbożowy, krwawodziób i derkacz.

Na terenie GWPK funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji i Hodowli Ptaków, w którym prowadzi się leczenie i rehabilitację ptaków, głównie drapieżnych. Dzięki pracy Ośrodka przyrodzie przywrócono około 2000 osobników, wśród których były m.in. gadożery, orły bieliki, rybołowy, kilka gatunków sów, błotniaki, myszołowy.

Odprawa a na niej jakby wcześniej już realizowane szlaki. Cóż mogę tu być pierwszy i ostatni raz. Wieczorkiem robię spora pętlę wokół jeziora Białego...

Najbliższe Wycieczki:

Wycieczka piesza 2019-01-06
W poszukiwaniu Betlejem II
Leśnice - Pradolina Łeby - Betlejem - Puszcza Kaszubska - Małoszyce - zielony szlak - Lębork ~ 17 km

Wycieczka narciarska Wycieczka inna / towarzyska
2019-02-06
V Ogólnopolski Rajd Narciarski ZEMOWE WANDRE
Tereny w okolicach Szymbarka, Wieżycy, Krzesznej, Kolańskiej Huty, Piotrowa i Drozdowa ~ 60 km

Wycieczka piesza Wycieczka rowerowa Wycieczka kajakowa Wycieczka InO Wycieczka inna / towarzyska
2019-02-08
XIV Zimowy Rajd Pomorski PTTK STOLEMY
Słupsk i okolice ~ 90 km

  

  BOYLABS
do góry

Klub Turystów Pieszych Bąbelki powstał w 1959 roku i działa przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
e-mail: Bąbelki

© 1959-2015 KTP Bąbelki